Pyr-praat ~Wintersportvakantie |Winter vacation

ZWfeb15_2

Wij zijn weer op vakantie geweest. Het is pas de eerste keer dit jaar. Wij vinden vakantie echt geweldig. En wat een verrassing als er dan sneeuw ligt! Wij zijn helemaal gek op sneeuw. Noor wordt altijd weer een pupje in de sneeuw. En elke ochtend opnieuw kon Noor maar niet geloven dat er echt nog steeds sneeuw lag. Normaal gesproken doet Noor een plas en een poep en dan omdraaien en richting ontbijt. Maar deze keer niet hoor. Vreetmonster Noor ging na de ochtendwandeling helemaal teleurgesteld weer voor de buitendeur staan om naar buiten te kunnen. Nog voor het ontbijt!

ZWfeb15_6

Wij zijn helemaal gek op uitgestrekte velden witte poedersneeuw. En die hadden we volop. Daar worden wij helemaal gek van. Pupje Noor kan zich dan niet meer bedwingen en springt voortdurend bovenop Raya om lekker wild te spelen. En gekke Raya wordt dan helemaal maf en hupt als een konijntje door de diepe sneeuw.

Ze maken in Zwitserland met een pistevoertuig brede sneeuw-wandelpaden waarop het heerlijk wandelen is. En omdat 95% van de mensen op de ski’s staat is het er ook nog eens heerlijk rustig. We kunnen geen genoeg krijgen van deze wandelingen.
Maar als de zon heel erg schijnt dan krijgen we soms wel een beetje last van onze oogjes. Dan moeten we erg knijpen. Met name Noor vindt het dan heerlijk om een sneeuwbril op haar neus te hebben. Ze gooit hem niet meteen van haar snoet af. Integendeel! Noor gaat eens heerlijk zitten met die bril op haar neus en gaat rustig de omgeving bekijken.

ZWfeb15_4

We kregen wel elke keer sneeuwballetjes aan onze voeten en het was even een gepuzzel hoe we die weg moesten krijgen. Maar na wat experimenteren bleek dat we de haartjes echt helemaal tussen onze teentjes weg moesten knippen. Ook van de bovenkant. Daar kregen we hele rare lange tenen van. Maar dat maakt ons niet uit. En dan elke keer helemaal insmeren met vaseline. Dat vonden we vies joh! Vooral Raya trok een “jakkes”-gezicht toen ze de eerste keer haar vaselinevoetjes op de grond moest zetten. Prinses Raya was ook regelmatig bezig om die vieze troep er weer af te likken.

Volgend jaar gaan we weer terug!

ZWfeb15_5

We have again been on holiday. It’s only the first time this year. We really love to go on vacation. And what a surprise if there is snow! We absolutely love snow. Noor becomes always a puppy again in the snow. And every morning again Noor could not believe there really was still snow. Normally Noor does a pee and a poo and then turns around towards breakfast. But not this time though. Eating monster  Noor stood very disappointed  at the door to go out again. Even before breakfast!

In Switzerland they make wide snow-covered trails with a machine which are perfect for hiking. And because 95% of people are on skis those hiking trails are very quiet. We can not get enough of these hikes.
But when the sun shines we sometimes get a bit of trouble with our eyes. Then we have to really squeeze. Especially Noor finds it wonderful to have snow glasses on her nose. She does not throw them right off her face. On the contrary! Noor even sits very relaxed with those glasses on her nose and enjoys to look at the surroundings through those glasses.

ZWfeb15_1

We absolutely love vast fields of white powder snow. And we had plenty of those. There we go totally crazy. Puppy Noor can no longer hold back and jumps on top of Raya constantly to play. And crazy Raya is then completely nuts and hops like a rabbit through the deep snow.

We did get snow balls at our feet and it was puzzling how we had to avoid those. But after some experimentation we found out that we really had to cut away all the hairs between our toes. Also from the top of our feet. We got very strange long toes that way. But that doesn’t matter to us. And then every time completely smother with Vaseline. We found that very filthy! Especially Raya drew a “yuck”-face the first time she had to put her Vaseline-feet on the ground. Princess Raya was also regularly busy to lick that mess off.

Next year we go back again!
ZWfeb15_3

Pyr-praat ~ Wandelen | Hiking

We gaan de laatste tijd veel wandelen. Want Noor moet revalideren maar we zijn de vier-keer-per-dag rondjes van 20 minuten door ons eigen bos zo beu! Alle vier zijn we die rondjes beu. En dus gaan we de laatste tijd heel veel wandelen. Eigenlijk mogen we dan niet snuffelen en plassen en poepen (ja hé!). Maar omdat we altijd zo’n 4 tot 5 kilometer lopen trainen we onze spiertjes toch wel goed.

Vandaag hadden we weer een knooppunten route uitgestippeld. Dus wij kregen onze wandeltuigjes weer aan en dan weten we alweer genoeg. Jippie! Maar deze keer waren er heel veel mensen. Dat vonden baasje en vrouwtje wel een beetje ergerlijk maar wij niet hoor! Het maakt ons niet uit en hoe meer hondjes er zijn hoe meer luchtjes om aan te snuffelen. Precies waar wij waren hadden ze namelijk een “zoek-de-snert” route georganiseerd. En wij konden die snert wel vinden hoor! We hebben lekker ook een paar worstjes gegeten en het bakje uitgelikt. Na de wandeling waren we heel moe van alle indrukken.

Pyr-soep1

We do a lot of hiking lately. Because Noor has to recover from her surgery and we are so tired of  the four-times-a-day rounds of 20 minutes in our own forest! All four of us are very tired of those rounds. And so we do a lot of walks in nature areas lately. Actually we are not allowed to sniff and pee and poop on training rounds (yeah right!). But because we always walk 4 to 5 kilometres we do train our muscles still good.

Today we had mapped out a route. So we had to wear our walking harnesses and than we already know enough. Yippee! But this time there were a lot of people. Mom and dad found it a bit annoying but we don’t care! It does not matter to us, and the more dogs to more odours to sniff. Exactly where we walked they had organized a “find-the-pea-soup” route. And oh yes, we could find that pea soup! We have also eaten some delicious sausages and licked out the bowl. After the walk we were quite tired of all the impressions.

Pyr-soep2