Noor ~ Mijn troon | My throne

Ik ben een koningin dus ik heb een troon. Deze staat voor het raam en als ik daarop zit (of lig) dan kan ik een groot deel van mijn domein en omringende landerijen overzien. Ik lig steeds vaker in mijn troon. Soms wel een halve dag. En als ik daar dan in lig dan kom ik baasje en vrouwtje niet meer begroeten wanneer ze thuis komen. Dan dienen ze naar mij toe te komen en te buigen zodat ze mij kunnen vertroetelen. Als het te lang duurt voordat ze komen dan moet ik mijn nek echt helemaal draaien om ze aan te kijken en te bewegen om naar me toe te komen.
Nu is het echter zo dat Raya mijn troon ook ontdekt heeft. Soms kruipt ze er snel in als ik nog even haar bakje moet nalikken.

Troon_1

Onlangs moest ik even blaffen bij het raam en Raya wist niet hoe snel ze in mijn troon moest klimmen. Ik stond helemaal beteuterd te kijken. Want hoewel het mijn troon is heb ik Raya er nog nooit uitgejaagd. En eindelijk kreeg vrouwtje een goed idee. Ze zette er een tweede troon naast. In de Ridderzaal staan tenslotte ook twee tronen voor een koninklijk paar.
Eindelijk snapte die mensen wat wij graag willen. Lekker naast elkaar ieder op een eigen troon. En verwend zijn we echt niet!

I am a queen so I have a throne. It is placed at the window and when I sit (or lie) on it then I can oversee a large part of my domain and surrounding countryside. I lie more and more on my throne. Sometimes half a day. And if I lie there when mom and dad get home, I do not get up to greet them. Then they should come over to me and bow so they can coddle me. If it takes too long before they come to me, I turn my neck around to look at them to urge them to come to me.
Now it is so that Raya has also discovered my throne. Sometimes she crawls quickly on it while I have to lick the last bits out of her bowl after dinner.

Troon_2

Recently I was just barking at the window and Raya climbed  quickly into my throne. I was looking completely dazed. For though it is my throne, I have never chased Raya away from it. And finally mommy got a good idea. She took a second throne alongside. In the castle in the Hague there are also two thrones for a royal couple.
Finally those people understood what we want. Nice together, each in her own throne. And we are not spoiled at all!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *