Noor ~ Trots | Proud

Ik ben trots op mijzelf! En baasje en vrouwtje zijn ook heel trots op mij. Want ik heb oudejaarsavond goed doorstaan. Dat leek er met Kerstmis nog niet op. Want toen kwamen de opa en de oma’s gourmetten. En op het moment dat ik het gourmetstel op de tafel zag staan werd ik zenuwachtig. Want gourmet op de tafel betekent dat vuurwerkman komt. (Ome Chris van Tante Mieke met wie baasje en vrouwtje al meer dan 25 jaar oud en nieuw vieren). Elke keer dat vuurwerkman komt word ik heel gestrest en loop ik constant door het huis te blaffen. En vuurwerkman mag uiteindelijk wel op de bank gaan zitten maar oh wee als hij opstaat! Daar ben ik niet van gediend en schreeuw ik tegen hem dat hij onmiddellijk weer moet gaan zitten. Zelfs als het zomer is, want je weet maar nooit wanneer vuurwerkman het vuurwerk gaat afsteken. En dat we, sinds ik zo bang ben, sowieso nooit meer vuurwerk afsteken maakt ook al niet uit. En vuurwerkman is eigenlijk ook altijd heel lief voor mij en ik krijg altijd lekkere dingen. Maar ja, hij is vuurwerkman hè en dus vertrouw ik hem voor geen meter.

Maar deze keer viel het mee. Ik moest wel gestrest zijn en veel blaffen maar daar bleef het bij. Baasje, vrouwtje en vuurwerkman met Mieke gingen buiten vuurwerk kijken wat ze van ons huis uit over twee dorpen heen kunnen bekijken. Ze hielden de gordijnen open en ik hoefde niet eens op bed te gaan liggen om een concert van Bruce Springsteen te bekijken! Ik bleef gewoon in de huiskamer staan blaffen. En toen ze weer binnen kwamen was het weer goed. Ze hebben wel dertig keer Knappe Noor gezegd!

Noor-nieuwjaar1

I’m proud of myself! And mom and dad are very proud of me too. Because I’ve withstood New Year’s Eve very well. With Crhistmas it still looked completely different. Because then came the grandfather and the grandmother’s to eat fun-cooking. And when I saw the fun-cooking set on the table, I was nervous. For fun-cooking on the table means that fire-works-man comes. (Uncle Chris of Aunt Mieke with whom mom and dad  celebrate New Year’s Eve for over 25 years). Every time that fire-works-man visits I get very stressed and I walk by constantly barking around the house. And fire-works-man may eventually sit on the couch but no way that he is allowed to get up! Then I am not amused and I yell at him to sit down again immediately! Even in summer, because you never know when fire-works-man will light the fire works. And it doesn’t matter that we never have fireworks any more here since I became so afraid of them. And fire-works-man is actually always very kind to me and I always get food of him. But well, he is fire-works-man, so I don’t trust him at all.

But i was quit brave this time. I was still stressed and barked a lot the whole evening. Mommy, daddy, fire-works-man and Mieke went outside to look at the fireworks from the terrace. We can see them over two villages from our house. They kept the curtains open and I did not even go to bed to lie down to watch a concert of Bruce Springsteen! I simply stood barking in the living room. And when they came in again my stress was mostly gone. They have said thirty times: Good Noor!

Noor-nieuwjaar2

 

Laatst bijgewerkt op 11 januari 2015
Dit artikel werd geplaatst in Noor
Getagged met
Bookmark dit artikel Noor ~ Trots | Proud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *